+30 210 99 26 320
ΣΗΜΑ ΕΤΠΑ
  • Για τη σειρά στρωμάτων ELIXIR UNIQUE, (Epoques, Cloud) για διαστάσεις ανω των 2 μέτρων στο μήκος επιβαρύνονται 8€/cm 
  •  Για τη σειρά στρωμάτων BEYOND SUPERIOR, (Delux, Silk, Sensitive, Biosense, Elementi, Avantage, Latex, Forma) για διαστάσεις ανω των 2 μέτρων στο μήκος επιβαρύνονται 8€/cm
  • Για τη σειρά στρωμάτων VITALITY PREMIUM (Flex, Fame, Arrow, Focus), για διαστάσεις ανω των 2 μέτρων στο μήκος, επιβαρύνονται 8€/cm
  • Για τη σειρά στρωμάτων STATUS QUALITY (Performance, Comfort, Calm, Basis), για διαστάσεις ανω των 2 μέτρων στο μήκος, επιβαρύνονται 4€/cm

1

 

1