ΣΗΜΑ ΕΤΠΑ
  • Για τη σειρά στρωμάτων POCKET SPRINGS (ανεξάρτητα ελατήρια), για διαστάσεις ανω των 2 μέτρων στο μήκος επιβαρύνονται 8€/cm 
  • Για τη σειρά στρωμάτων BONNEL (ενωμένα ελατήρια), για διαστάσεις ανω των 2 μέτρων στο μήκος, επιβαρύνονται 4€/cm

1

 

1