• Για τη σειρά στρωμάτων POCKET SPRINGS (ανεξάρτητα ελατήρια), για διαστάσεις άνω των 2 μέτρων στο μήκος επιβαρύνονται 8€/cm.
  • Για τη σειρά στρωμάτων BONNEL (ενωμένα ελατήρια), για διαστάσεις άνω των 2 μέτρων στο μήκος επιβαρύνονται 4€/cm.

 

1

 

1